Khu đô thị compound là gì?

Tại sao phải sống ở Khu Compound? Ưu điểm Khu Compound là gì? Hiện nay, với sự cạnh tranh và sự sôi động của...