Cập nhật tiến độ dự án Calla Garden Bình Chánh

Hiện dự án Calla Garden đã xây dựng đến tầng 10 trong tổng số 17 tầng.

Chủ đầu tư hiện đang gấp rút hoàn tất để kịp bàn giao vào cuối năm 2018