Thiết kế căn hộ CT Home Nơ Trang Long

Căn hộ Loft 3PN + 3WC
Căn thường 2PN + 1WC
Căn thường 2PN + 2WC
Căn Loft 3PN + 2WC