Mặt bằng tầng CT Home

Mặt bằng tầng hầm

Mặt bằng tầng trệt

 

Mặt bằng tầng 2
Mặt bằng tầng 3-9